Gal Shahar

Hadas & Eli

יש רגע אחד בכל השבוע, שהוא הרגע האהוב עליי. השעה בה השמש מתחילה לשקוע, השמים מקבלים פלטת צבעים חמימה, המחבקים אותנו לאחר שבוע עבודה שלפעמים ארוך ומתיש. את אלי והדס פגשתי בים, לסשן צילומים אוהב של אם ובת; התמונות מדברות בעד עצמן.

Using Format